Aktuality

Aktuality

Zde naleznete veškeré informace o aktivitách Bílého bizona, včetně plánovaných akcí a reportáží z těchto událostí. Sledujte náš web a buďte v obraze o tom, co se u nás děje!

KALENDÁŘ AKCÍ 2024

Přijďte si s námi zasoutěžit na pražský hrad! Náš stan bude vedle Fíkovny, hned u vstupu z Chotkových sadů. Budete si zde moct vyzkoušet rozdělat oheň křesadlem, nakreslit kamínky, poznávat a skládat zvířata. Na této akci bude spoustu různých dětských organizací např. Liga lesní moudrosti, Asociace turistických oddílů mládeže a mnoho dalších členů České rady dětí a mládeže. Start akce je od 10:00 do 17:00 Na všechny se moc těšíme!

Sraz 8:30 na Hlavním nádraží. Odjezd vlaku 8:55 pojedeme vlakem do Malé Hraštice a potom se pěšky přesuneme do Velké Lečice. Dětem s sebou zabalte svačinu, aby ji měli i na oběd. Večeři budou mít zajištěnou. Další den zajistíme snídani i oběd. Cena výpravy je stanovena na 500Kč za dítě z kroužku a 650Kč za dítě, které kroužek nenavštěvuje. Odjezd vlakem z Malé Hraštice v 15:19 předpokládaný příjezd 16:34 na Hlavní nádraží. Těšíme se Všechny co se s námi vydají vstříc dobrodružství.  

Přijďte za námi na PJZŠ Horáčkova na školní hřiště, kde proběhne náš první „Dětský den s Bílým Bizonem„. Můžete se těšit na soutěže a různé úkoly všeho druhu, za posbírání všech razítek dostanou děti cenu. Na závěr dne proběhne slosování všech účastníků a výherce získá hlavní cenu – dva lístky na fotbal české ligy. 

Již druhý ročník příměstského tábora na PJZŠ Horáčkova. Letos se ponese téma v duchu cestovatelů časem. Více informací naleznete v sekci Tábor.

25.5. 2024 Dětský den na Pražském hradě

Vše začalo už v pátek, kdy jsme připravovali stany nejen pro naši organizaci. Díky spolupráci skvělých lidí jsme měli vše rychle hotové a mohli se soustředit už jen na průběh samotné akce. V pátek nám dorazila ještě Bizoní trička a tak jsme měli jistotu, že vše proběhne v našem novém krásném oblečení. 

Všichni jsme se sešli kolem 9:00 a pustili se do příprav našeho stánku. Utřeli stoly a vše rozmístili a připravili pro všechny návštěvníky našeho stánku.

V 10:00 akce odstartovala a náš stánek hrdě nesl čísl o 19 byli jsme tedy předposledním stánkem ze všech. Mohli jste si u náš vyzkoušet rozdělat oheň pomocí křesadla a březové kůry,  poskládat papírová zvířátka nebo nakreslit kamínek a za splnění úkolů dostali účastníci razítko do soutěžní karty.

 

Vedle našeho stanu probíhalo rozdělávání ohně a troufnu si tvrdit, že každý člověk, který tuto činnost zkusil oheň dokázal rozdělat, ať už ho rozdělával sám nebo s něčí pomocí. Toto stanoviště totiž chtěli vyzkoušet především dospěláci a tak jsme se kolikrát dost nasmáli a příjemně popovídali. Na skládání zvířat se vytvořila dlouhá fronta a každý chtěl sestavit lišku, jelena, orla nebo jezevce. I na tomto stanovišti se každému podařilo vše úspěšně složit do finální podoby. Malování kamínků byla však nejoblíbenější činnost, protože vlastnoručně vyrobený kamínek si umělci mohli odnést s sebou. Všichni pořadatelé jsme se shodli, že náš stánek působí proti ostatním dost relaxačně a to nám potvrdili i účastníci dětského dne. Za celý den jsme slyšeli spoustu milých slov na naši adresu a to bylo opravdu moc milé. Moc děkujeme paní Evě Pavlové za iniciativu o organizování, ČRDM za organizaci a RDMP za vypůjčení stanu a možnost se zase po roce účastnit této krásné akce. Také moc děkujeme všem účastníkům a gratulujeme k předvedeným výkonům a třeba se zase potkáme na nějaké další akci. Já osobně bych chtěl poděkovat především lidem z Bílého Bizona, té úžasné partě lidí, která se ten den sešla. Perfektně jste se starali o děti a dospělé, bez Vás by to nešlo! Děkuji 

I.


6.4. 2024 Výprava na Svatojánské proudy

Řady našeho kroužku se rozrostli o další Mladé táborníky, kteří se chtějí dozvídat o přírodě a trávit v ní čas. Sešli jsme se v 8:15 na Smíchovském nádraží a jeli autobusem do obce Třebenice. Z této malebné vesničky, která je známá všem trempům jsme vyrazili na 10 kilometrový pochod do Štěchovic. Po cestě jsme měli možnost kochat se překrásnými pohledy, kterými tato cesta oplývá. Navštívili jsme i osadu Ztracenka, která je jedna z nejstarších trampských osad v České republice. Tato výprava byla především o tom, abychom si dokázali, že zvládneme dojít tak velkou vzdálenost a tím, že někteří z nás nechodí ještě ani do školy tak to bylo opravdu něco. Zastávky jsme dělali nejen na občerstvení, ale taky na hraní různých her, které jsme stihli hrát i během cesty a moc jsme se bavili. V cílové destinaci, tedy ve Štěchovicích jsme si chvíli pohráli na hřišti a jeli domů. 

Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další výpravu. 

Děkujeme Všem Bizonům kteří se k nám připojili.

8.11. 2023 Výprava na Křivoklát

Sraz na hlavním nádraží, který byl stanoven na 8:30 nikomu nedělal problém a tak jsme mohli vyrazit vstříc dobrodružství, které nás čekalo. Sešlo se nás poměrně dost – 23 účastníků! Už samotná cesta vlakem byla pro některé z nás velmi dobrodružná, protože někteří jeli vlakem poprvé v životě. Ve vlaku jsme se nasvačili a po cestě hráli různé hry a navzájem se seznamovali s účastníky, kteří s námi nechodí do kroužku Mladý táborník. Cestu nám zpříjemňovala nádherná krajina ze které se jen těžko odtrhával zrak. Po cestě nám Ivan vyprávěl příběh o bájném loupežníkovi Bábinském, který byl údajně vězněn na hradě Křivoklát a někde v okolních lesích ukryl poklad. „Vystupujeme“ zazněl pokyn a my jsme spořádaně opustili vlak, hledíc na jméno zastávky Křivoklát. Naše oči nemohli minout krásný hrad, který se tyčil do výšky nad námi, bylo tedy jasné kam budou směřovat naše kroky. Pustili jsme se do zdolávání kopce, který se zdál obrovský. Naše touha, po výhledu z věže nás však hnal a sami jsme byli překvapeni,  jak rychle jsme to zvládli. Přivítalo nás útulné nádvoří, které bylo skoro prázdné. Sedli jsme si na lavičky a občerstvili se. Anežka nás rozdělila do dvou skupin jedna zůstala s ní a hrála hry. Druha se šla podívat s Ivanem na věž ve které byl vězněn Bábinský. Z výšky věže jsme si zamávali a skupiny se vyměnily. Poté jsme dostali sirky a měli jsme je vyměnit za co nejlepší věc, kterou dostaneme, to už jsme ale byli rozděleni do čtyř skupin. Přinesli jsme toho spoustu od propisky, peníze, lapače snů, velký broušený kámen až po lahev piva vyrobenou z čokolády. V jednom krámku nám paní dala starý papír, po bližším ohledání jsme zjistili, že se jedná o starou mapu hradu a na jednom místě byl křížek. Nelenili jsme sbalili si věci a šli na průzkum krámku, který byl na mapě označen. Nic jsme nenašli a tak jsme chtěli odejít, když v tom viděla naše pohledy slečna, která zde prodávala a zeptala se nás co hledáme. Vše jsme ji řekli a ona nám předala obálku se slovy : „Je tu zamčená v truhle od nepaměti tak snad vám k něčemu bude“. S poděkováním jsme krámek opustili, venku jsem se pustili do luštění šifry, která byla uvnitř obálky. Ta nás vedla na vyhlídku U Trojice. Nic zvláštního jsme nenašli, tak jsme vytáhli pití a svačiny.  Místo už jsme opouštěli, když někdo našel v trávě další pergamen. Na něm bylo napsáno, ať vyhledáme nejbližší ohniště a v jeho okolí hledáme další nápovědu. Po cestě k ohništi jsme potkali, který prodával předměty na podporu nemocným a tak jsme se jednohlasně shodli, že peníze, které jedna ze skupin vyměnila za sirky pánovi darujeme. Ten měl z našeho skutku velkou radost a moc nám poděkoval. S hřejivým pocitem jsme ťapali k ohništi. V jeho okolí jsme hledali další nápovědu na naší cestě. Ovšem dalo nám to opravdu zabrat. Pergamen byl totiž schovaný uvnitř starého stromu. „Složte o mě báseň a zarecitujte ji u památného jasanu“, stálo na papíře. Čtyři skupiny se rozutekli na klidná místa a společně jsme tvořili rýmy. Když si nějaká družina nevěděla rady, pomohla jí ta co už část úkolu splnila. Konečně, jsme měli hotovo a vyrazili k ohromnému jasanu. Už z dáli byl vidět mohutný kmen a tak jsme po skupinkách začali recitovat své básně. Nic se nestalo, vydali jsme se tedy na průzkum okolí. Až když jsme se vrátili zpět na místo, kde jsme ještě před chvilkou stáli leželo v listí několik balíčků bonbónů. Do teď nám není jasné, jak se tam ocitly. Každý se sklouzl na klouzačce uprostřed lesa a šli jsme zpět k ohništi, protože hned vedle se nacházelo velké hřiště na něm jsme hráli spoustu her a hodně se nasmáli. Po tom všem nám dost vyhládlo, tak jsme nasbírali dřevo, zapálili oheň a opekli buřty. Připojil se k nám nějaký tatínek s malým synkem buřtů jsme měli dost, tak jsme se podělili a vyprávěli co jsme dnes zažili. Čas rychle běžel a my museli opustit toto krásné místo. Důkladně zhašený oheň, ze kterého nevycházel ani kouř nám signalizoval odchod na nádraží.

Ještě jsme měli pár minut, které jsme si zkrátili hrou reklamace a u ní jsme se ohromně nasmáli. Ve vlaku už nebyla moc energie, spíš jsme pospávali, ale domů se nám vůbec nechtělo. 

Moc děkujeme za krásný výlet a příště na viděnou ,Bizoni !

Follow Us