Kroužek

Kroužek

Aktuálně provozujeme kroužek Mladý táborník v prostorách PJZŠ Horáčkova. Schůzky kroužku se konají každé úterý od 15:30 do 16:30. Na programu máme různé hry, kreativní aktivity a výtvarné činnosti, s důrazem na téma lesní moudrosti. Toto téma zahrnuje učení dětí zdravovědě, uzlům, technikám rozdělávání ohně a dalším tábornickým dovednostem.

Součástí kroužku jsou také výlety a výpravy do různých lokalit, kde se věnujeme hrám a pobytu v přírodě, a aplikujeme dovednosti, které jsme se naučili. Tato praxe nám umožňuje rozvíjet se nejen teoreticky, ale i prakticky, a posiluje pouto dětí k přírodě a k sobě navzájem.

Cena kroužku na první pololetí je 1500 Kč, na druhé pololetí 2000 Kč, což pokrývá náklady na provoz včetně materiálů a pronájmu prostor. Výlety a výpravy jsou placeny zvlášť a cena se může lišit podle délky akce a nákladů spojených s ní. Děti, které nechodí na kroužek, jsou vítány na tyto akce za vyšší cenu. Reportáže z našich výletů a výprav si můžete přečíst ve složce aktuality.

Pro členy kroužku poskytujeme slevu na tábory, což je odměnou za jejich pravidelnou účast a podporu našeho programu.

Bankovní účet: 2302419279/2010

Follow Us