Dárcovství a sponzoring​

Bílý bizon, z. s., je nezisková organizace.

Účelem spolku je propagace a realizace přirozeného života v přírodě v souladu s planetou. Bílý bizon je zájmové hnutí orientující se na poznávání přírody, její aktivní ochranu a sportovní vyžití v přírodě. Rozvíjí pozitivní vlastnosti člověka. Předmětem hlavní činnosti Bílého bizona je veřejně prospěšná činnost, zejména pak práce s lidmi na téma pobyt v přírodě . K zajištění účelu, pro který byl Bílý bizon zřízen, může vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, zejména činnost reklamní a marketingovou, pronájem, půjčování movitých věcí a pronájem nemovitostí, vzdělávací činnost. Zisk z těchto činností Bílý bizon používá výlučně k dosahování svého statutárního účelu, tj. pro podporu činnosti dle Čl. II těchto Stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

Podpořit nás můžete i vy!

Váš příspěvek poslouží výhradně k zajištění cílů vyplývajících ze stanov organizace. Za Vaši podporu děkujeme!

Bankovním převodem

Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2402419276/2010

Platbou v hotovosti

Ke každému daru vám rádi vystavíme potvrzení či darovací smlouvu pro případné odečtení darované částky ze základu daně.

Daňové zvýhodnění

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (1 rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Bílý bizon Vám přijetí daru potvrdí vystavením Potvrzení o přijetí daru, případně darovací smlouvou.

Bílý bizon, stejně jako každý zapsaný spolek působící v oblasti kultury a vzdělávání, je podle § 20 odstav. 4, písm. a) osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na realizaci cílů, ke kterým byl spolek založen.

Kontaktní osoba:
Ivan Machač
+420 606 187 549

QR PLATBA

1 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

Libovolná
částka