Kurzy

Nabídka kurzů

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zažít a naučit se něco nového. Minimální počet účastníků je pět, zatímco maximální počet účastníků je dvacet. Při zájmu firem o teambuildingové aktivity doporučujeme vícedenní kurzy, které umožňují hlubší zapojení a lepší rozvoj týmové spolupráce a komunikace. Takové kurzy poskytují prostor pro prohloubení vztahů mezi účastníky a efektivní rozvoj dovedností potřebných pro pracovní prostředí. Můžeme přizpůsobit programy a aktivity podle konkrétních potřeb a cílů firem, aby byly co nejefektivnější a přinášely co největší hodnotu.

Oheň

V tomto kurzu se zaměřujeme na kompletní proces práce s ohněm od výběru materiálů přes jeho rozdělání až po bezpečné uhasení a uklizení ohniště.

Začneme správným výběrem místa a materiálů pro ohniště. Příprava na rozdělání ohně je klíčovým prvkem celého procesu, zejména v nepříznivých přírodních podmínkách.

Dále se budeme zabývat samotným procesem rozdělání ohně pomocí různých technik, abychom byli schopni efektivně vytvořit oheň za různých podmínek. Při rozdělávání ohně se zaměříme na využití křesadla, ocílky a tření dřívek. Tyto techniky jsou tradičními způsoby rozdělání ohně, které mají své specifické techniky a triky pro úspěšné provedení.  Poté se budeme učit, jak správně uklidit a zajistit ohniště proti možným požárům.

Důležitou součástí kurzu bude také správné uklizení ohniště po jeho použití a zajištění proti možným požárům. Je to velmi důležité pro zachování bezpečnosti prostředí i ochranu přírody.

Vaření

V tomto kurzu se zaměřujeme na vaření pomocí ohně nebo rozžhavených kamenů v zemi jako alternativní metodu přípravy jídla. Tato dovednost je užitečná ve všech situacích, ať už máte k dispozici běžné potraviny z obchodů nebo využíváte přírodní zdroje.

Budeme se učit různé techniky a recepty, které umožňují přípravu jídel na ohni, jako je například grilování, vaření ve vroucí vodě nebo přímé pečení na žáru. Důraz bude kladen na využití dostupných surovin, které lze najít v přírodě, například žaludy pro přípravu kaše, různé druhy bylin pro čaje nebo ryby a další zvířata pro konzumaci.

Kurz nám poskytne praktické dovednosti pro přežití v přírodě, ale zároveň nám otevře nové možnosti pro kreativní a chutné pokrmy, které lze připravit za použití jednoduchých nástrojů a přírodních zdrojů energie.

Zdravověda

V rámci Kurzu Zdravovědy se zaměříme na naučení se správných postupů při různých typů zranění, která mohou nastat v přírodě. Důraz bude kladen na to, jak si poradit v přírodních podmínkách, zejména pokud jste daleko od civilizace nebo když jste osamoceni.

Naučíme se rozpoznávat a poskytovat první pomoc při běžných zraněních, jako jsou řezné rány, odřeniny, zlomeniny, popáleniny nebo uštknutí hmyzem. Kromě toho se budeme zabývat i zvláštními situacemi, jako je ztráta orientace, podchlazení, úpal, nedostatek vody a další.

Důležitou součástí kurzu bude také naučit se improvizovat pomocníky. Budeme se zabývat využitím přírodních zdrojů jako obvazů, protizánětlivých rostlin, a dalších zdrojů, které mohou být klíčové pro poskytnutí lékařské pomoci mimo civilizaci.

Celkově se Kurz Zdravovědy zaměří na získání dovedností a znalostí, které vám umožní zacházet s různými zraněními a situacemi v přírodě, a to i v izolovaných podmínkách, kde není snadný přístup k lékařské péči.

Přežití

V tomto kurzu se budeme učit, jak správně vybrat místo pro stavbu přístřešku. Následně se naučíme, jak tento přístřešek postavit z přírodních zdrojů tak, abychom byli relativně v suchu a teple.

Během výběru místa pro přístřešek budeme brát v úvahu faktory jako ochrana před větrem, odvodnění, dostatek stínění nebo ochrana před nebezpečnými zvířaty. Poté se budeme zabývat konkrétními technikami a materiály pro stavbu přístřešku z nalezených přírodních zdrojů, jako jsou větve, listí, kůra stromů nebo další dostupné materiály. Cílem bude vytvořit účinný přístřešek, který nás ochrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami a zajistí nám pocit relativního sucha a tepla.

Sauna

Tento kurz je zaměřen na výběr vhodného místa a následnou stavbu indiánské sauny, což je tradiční forma saunování využívaná původními obyvateli Severní Ameriky. Během kurzu se naučíme sbírat byliny vhodné k přípravě čaje, který nám poslouží jako součást saunového rituálu.

Po výběru vhodného místa a přípravě saunového prostoru se pustíme do rozdělání ohně. Poté, co máme oheň připravený, do něj položíme šamotové cihly, které se rozžhnou a vytvoří saunové teplo.

V průběhu saunového rituálu se ponoříme dovnitř sauny a zažijeme příjemné horko. Budeme pít čaj, který jsme připravili z nasbíraných bylin, a zároveň s ním budeme polévat rozžhavené cihly, čímž vytvoříme páru a ještě intenzivnější saunový zážitek.

Celkově se tedy naučíme tradiční postupy výstavby indiánské sauny, sběru bylin pro čaj a správného provádění saunového rituálu s důrazem na uvolnění a regeneraci těla a mysli.

3 dny v lese

Během tohoto třídenního pobytu spojíme kurzy přežití, rozdělávání ohně a vaření do jednoho komplexního programu.

První den se zaměříme na základní dovednosti přežití v divočině, jako je orientace, sběr pitné vody a stavba jednoduchého přístřešku. Naučíme se také identifikovat a sbírat přírodní zdroje potravy a materiálů, které budou nám posloužit při vaření.

Druhý den se budeme věnovat technikám rozdělávání ohně v různých podmínkách. Naučíme se používat různé metody a materiály pro úspěšné vytvoření ohně, který bude sloužit jako zdroj tepla, světla a pro vaření.

Třetí den se zaměříme na praktické dovednosti vaření v přírodě. Využijeme ohniště, které jsme vytvořili, k přípravě chutných jídel z nalezených surovin a přírodních zdrojů. Naučíme se různé techniky vaření, grilování a pečení, které umožní vytvořit lahodné pokrmy v divočině.

Tímto spojením kurzů získáme komplexní výcvik, který nám poskytne dovednosti potřebné k přežití a pohodlnému pobytu v přírodě, ať už jsme kdekoli.

5 dní v lese

Během tohoto pětidenního pobytu sjednotíme všechny klíčové kurzy pro přežití a pohodu v přírodě.

První den budeme věnovat kurzu přežití, kde se naučíme základní dovednosti jako orientace v terénu, sběr potravy a stavba přístřešku pro ochranu před nepřízní počasí.

Druhý den se budeme zaměřovat na techniky rozdělávání ohně v různých podmínkách, abychom měli zajištěný zdroj tepla, světla a možnost vaření.

Třetí den se budeme učit vaření v přírodě, kde využijeme ohniště k přípravě chutných jídel z nalezených surovin a přírodních zdrojů.

Čtvrtý den se budeme věnovat kurzu zdravovědy, kde získáme znalosti a dovednosti potřebné k poskytnutí první pomoci při různých zraněních a situacích v divočině.

V závěrečný den pobytu si dopřejeme odpočinek a regeneraci v indiánské sauně, kde si budeme moci užít relaxaci a obnovit energii pro další dobrodružství v přírodě.

Tímto komplexním spojením kurzů získáme široké spektrum dovedností a znalostí, které nám umožní bezpečně a pohodlně vychutnat pobyt v divočině a současně si užít relaxaci a péči o zdraví v přírodním prostředí.

Follow Us